Obiectiv strategic:  

 • Cresterea competitivitatii sectorului bio-medical din regiunea Nord – Est printr-un efort inovativ sustinut;
 • Obiective specifice:

 • Creşterea competitivităţii economice a membrilor clusterului, prin investiţii tangibile şi intangibile, finanţate din resurse proprii sau din fonduri atrase, naţionale sau comunitare;
 • Trecerea de la proiecte mici, uni-institutionale la proiecte mari, cu mai multi parteneri, pentru o mai mare eligibilitate a finanţarii;
 • Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în spaţiul biotehnologic;
 • Atragerea de noi parteneri şi investiţii în regiune pentru a crea un centru regional de inovare in biotehnologie in Europa de Est;
 • Crearea şi comercializarea unor produse şi servicii inovative din domeniul biotehnologiilor;
 • Concentrarea pe activitati si produse cu o componenta importanta de creatie si tehnologie care sa asigure o valoare adaugata crescuta;
 • Stabilizarea si perfectionarea fortei de munca inalt calificate si adaptabile, capabile sa utilizeze in mod eficient, cunostintele si noile tehnologii existente;
 • Armonizarea şi reprezentarea intereselor partilor semnatare;
 • Stabilirea unor obiective comune de dezvoltare în domeniul biotehnologiilor;
 • Constituirea unei baze de know-how comune, cu protejarea corespunzătoare a proprietăţii intelectuale;
 • Colaborarea cu alte instituţii de cercetare şi inovare, instituţii de învăţământ si companii private din tara si din strainatate in vederea atingerii obiectivelor de cercetare, dezvoltare pana la punerea pe piata de noi produse si biotehnologii;
 • Colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a zonei;
 • Colaborare cu alte clustere din ţară şi din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice;
 • Colaborarea cu institutii si companii specializate in investitii, in vederea atragerii de fonduri si resurse materiale cu translarea inovatiilor in domeniul economic si al productiei;